Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego na sukcesywne usług regeneracji, legalizacji i ekspertyz wodomierzy w 2020 – 2021 roku.