Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę Chlorku Poliglinu PAX18 do niwelacji piany nadmiernej w reaktorze Oczyszczalni Ścieków w Podbrzeziu Dolnym, ul.Inwestycyjna 1, 67-120 Kożuchów.