Przetarg nieograniczony: Cykliczna dostawa paliw dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie. Numer  ZP/1/2017 .

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Kożuchowie publikuje informacje dotyczącą
o unieważnieniu przetargu nieograniczonego ZP/1/2017. w Biuletynie Zamówień Publicznych.