Dziś wypada Dzień Recyklingu Baterii 🔋♻️

Nie słyszeliście o nim ? Nic nie szkodzi ☺️ Dzień Recyklingu Baterii obchodzony jest dokładnie w dniu urodzin wynalazcy baterii – Luigiego Galvaniego.

Za to na pewno słyszeliście o prawidłowej utylizacji baterii, które po wyczerpaniu i wyrzucone w nieodpowiednie miejsce mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Podsiadają toksyczne pierwiastki takie jak ołów, kadm czy rtęć . Dodatkowo znajdują się tam żrące kwasy i zasady. Dobrze posegregowane baterie mogą trafić do recyklingu, w wyniku którego można odzyskać plastik, żelazo oraz metale nieżelazne: glin, miedź, nikiel czy kobalt.

Zużyte baterie powinno się zbierać, a następnie zanieść do punktu selektywnej zbiórki (czyli do tzw. PSZOK-u) lub do pojemników ku temu przeznaczonych.