Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie zaprasza do złożenia oferty na dostawy wapna palonego mielonego wysoko reaktywnego dla potrzeb higienizacji osadu w Oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym.