Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę siarczanu żelaza PIX 113 dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Podbrzeziu Dolnym na rok 2022.