Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami firmy zewnętrznej doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej w ul. Szprotawskiej w m. Kożuchów gm. Kożuchów. Do czasu usunięcia awarii mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla miasta Kożuchów. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.