Rozpoczęto modernizację przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu wczorajszym rozpoczęła się modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie. Zakres prac obejmuje wymianie pomp w istniejącym zbiorniku przepompowni ścieków wraz z orurowaniem, osprzętem i armaturą, budowę żelbetowej komory na istniejącym rurociągu tłocznym z wyposażeniem rurociągów w armaturę zwrotno – odcinającą, budowę kanału nadmiarowego (przelew awaryjny), odprowadzającego ścieki nadmiarowe z przepompowni do cieku „Kożuszna”,.Termin zakończenia prac zaplanowano na 31.08.2015 r. Koszt modernizacji wynosi 86 101,64 netto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *