Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij
Kreska
baner
Szybki kontakt:
+48 68 355 20 61
+48 68 355 20 62
+48 68 355 20 63
+48 68 355 22 08
 
Oferta

 

W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi w zakresie:

 

Obsługi klienta - dział rozliczeń:

 • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów oraz rozrachunków z innych tytułów, o której mowa w ustawie o własności lokali oraz przygotowywanie na jej podstawie sprawozdań; przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego;

 • Naliczanie i rozliczanie zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej;

 • Dokonanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty; koszty obsługi rachunku bankowego Wspólnoty obciążają właścicieli;

 • Opłacenie ze środków Wspólnoty podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali;

 • Windykacja należności z tytułu opłat należnych od właścicieli;

 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych do US i sprawozdań statystycznych do GUS.

 

Obsługi technicznej:

 • Prowadzenie „Spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej”;

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, wymaganej przez przypisy prawa budowlanego, w tym książki obiektu budowlanego;

 • Zlecenie obowiązków okresowych przeglądów technicznych nieruchomości;

 • Zapewnienie utrzymania w porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, działki, chodników, dojazdów do nieruchomości i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw; do obowiązków Zarządcy należy zawieranie umów;

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania dostaw energii elektrycznej;

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych w nieruchomości;

 • Zapewnienie bieżącej konserwacji nieruchomości wspólnej,

 • Zapewnienie  przeprowadzania, w zakresie ustalonym w uchwałach właścicieli lokali, remontów budynku i jego urządzeń technicznych;

 • Usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości przez Firmy zewnętrzne

 • Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty o dostawy, roboty bądź usługi

 • Ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych, a Wspólnoty
  – od odpowiedzialności cywilnej;

 • Zwoływanie i przeprowadzanie zebrań właścicieli lokali ( zawiadamianie
  o zebraniach, zbieranie głosów w trybie indywidualnego zbierania głosów.);

 • Sporządzenia protokołów szkód i utrzymywania w tych sprawach kontaktów
  z firmami ubezpieczeniowymi;

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-05